JAMSTVENI LIST

Jamstveni list AUTO GUME

Jamstveni rok: 12 mjeseci

Kupi Gume d.o.o. obvezuje se da će auto gumu, koja u jamstvenom roku nepravilno funkcionira zbog greške proizvođača zamijeniti s novom auto gumom ili isplatiti neamortizirani dio istoga u najkraćem mogućem razumnom roku.
Jamstveni rok važi od dana kupnje odnosno isporuke auto gume.

  Auto Guma se prima u reklamacijski postupak pod uvjetom:
 • Da za kupljenu auto gumu postoji originalan račun
 • Da se auto guma reklamira prije isteka jamstvenog roka od 12 mjeseci
 • Da auto guma nije bila popravljana ili protektirana, niti je na njoj vršena bilo kakva intervencija
 • Da je minimalna dubina profila 1,6 mm do TWI (zakonski propisana minimalna dubina šare gaznog sloja

  Auto Guma se NE prima u reklamacijski postupak ako:
 • je do greške ili oštećenja došlo zbog nestručne montaže
 • ako je tlak u gumama niži od navedenog za određeno vozilo
 • ako je oštećenje i greška na zimskoj gumi nastala zbog korištenja u ljetnim mjesecima
 • ako su oštećenja nastala zbog prometne nesreće
 • ako je prekoračena maksimalna brzina za koju je auto guma određena, odnosno napravljena

  Savjeti korisniku:
 • Pridržavajte se naputaka o dimenziji auto gume, ukupnim masama i opterećenju, te max. brzini vozila
 • Prilikom kupnje savjetujte se sa stručnim osobama
 • Auto gume se moraju montirati samo na odgovarajuće, čiste i neoštećene naplatke.
 • Auto gume mora montirati samo stručna osoba u ovlaštenom servisu, jer zbog nestručne montaže može doći do mehaničkog oštećenja vanjske ili unutarnje gume (zračnice).
 • Pri montaži novih auto guma OBAVEZNO zamijenite stare tubeles ventile ili zračnice novima, bez obzira na njihovu starost ili optički izgled
 • Auto gume punite do pritiska propisanog od strane proizvođača vozila ili auto guma
 • Provjerite pritisak u gumama svakih 15 dana. Ne smijete voziti s niskim pritiskom ili bez pritiska u pneumatiku ni na najmanjim udaljenostima
 • Obavezno obavite kontrolu ovjesa vašeg vozila. Nepravilno podešen ovjes rezultira bržem i nepravilnom trošenju auto gume
 • Nakon svakih prijeđenih cca 10.000 km zamijenite poziciju vaših auto guma na način koji će Vas savjetovati stručna osoba u ovlaštenom servisu guma.

Jamstveni list MOTO GUME

Jamstveni rok: 12 mjeseci

Kupi Gume d.o.o. obvezuje se da će moto guma, koja u jamstvenom roku nepravilno funkcionira zbog greške proizvođača zamijeniti s novom gumom ili isplatiti neamortizirani dio istoga u najkraćem mogućem razumnom roku.
Jamstveni rok važi od dana kupnje odnosno isporuke moto gume.

  Moto Guma se prima u reklamacijski postupak pod uvjetom:
 • Da za kupljenu moto gumu postoji originalan račun
 • Da se moto guma reklamira prije isteka jamstvenog roka od 12 mjeseci
 • Da moto guma nije bila popravljana ili protektirana, niti je na njoj vršena bilo kakva intervencija
 • Da je minimalna dubina profila 1,6 mm do TWI (zakonski propisana minimalna dubina šare gaznog sloja

  Moto Guma se NE prima u reklamacijski postupak ako:
 • je do greške ili oštećenja došlo zbog nestručne montaže
 • ako je tlak u moto gumama niži od navedenog za određeni motocikl
 • ako su oštećenja nastala zbog prometne nesreće
 • ako je prekoračena maksimalna brzina za koju je moto guma određena, odnosno napravljena

  Savjeti korisniku:
 • Pridržavajte se naputaka o dimenziji moto gume, ukupnim masama i opterećenju, te max. brzini vozila
 • Prilikom kupnje savjetujte se sa stručnim osobama
 • Moto gume se moraju montirati samo na odgovarajuće, čiste i neoštećene naplatke.
 • Moto gume mora montirati samo stručna osoba u ovlaštenom servisu, jer zbog nestručne montaže može doći do mehaničkog oštećenja vanjske ili unutarnje gume (zračnice).
 • Pri montaži novih moto guma OBAVEZNO zamijenite stare tubeles ventile ili zračnice novima, bez obzira na njihovu starost ili optički izgled
 • Moto gume punite do pritiska propisanog od strane proizvođača vozila ili moto guma
 • Provjerite pritisak u moto gumama svakih 15 dana. Ne smijete voziti s niskim pritiskom ili bez pritiska u gumi ni na najmanjim udaljenostima
 • Oprezno vozite prvih 100 do 150 km vozite i postepeno povećavajte nagib, te izbjegavajte nagla kočenja i ubrzanja

Jamstveni list SKUTER GUME

Jamstveni rok: 12 mjeseci

Kupi Gume d.o.o. obvezuje se da će skuter guma, koja u jamstvenom roku nepravilno funkcionira zbog greške proizvođača zamijeniti s novom gumom ili isplatiti neamortizirani dio istoga u najkraćem mogućem razumnom roku.
Jamstveni rok važi od dana kupnje odnosno isporuke skuter gume.

  Skuter Guma se prima u reklamacijski postupak pod uvjetom:
 • Da za kupljenu skuter gumu postoji originalan račun
 • Da se skuter guma reklamira prije isteka jamstvenog roka od 12 mjeseci
 • Da skuter guma nije bila popravljana ili protektirana, niti je na njoj vršena bilo kakva intervencija
 • Da je minimalna dubina profila 1,6 mm do TWI (zakonski propisana minimalna dubina šare gaznog sloja

  Guma za skuter se NE prima u reklamacijski postupak ako:
 • je do greške ili oštećenja došlo zbog nestručne montaže
 • ako je tlak u gumama za skuter niži od navedenog za određeni motocikl
 • ako su oštećenja nastala zbog prometne nesreće
 • ako je prekoračena maksimalna brzina za koju je skuter guma određena, odnosno napravljena

  Savjeti korisniku:
 • Pridržavajte se naputaka o dimenziji skuter gume, ukupnim masama i opterećenju, te max. brzini vozila
 • Prilikom kupnje savjetujte se sa stručnim osobama
 • Moto gume se moraju montirati samo na odgovarajuće, čiste i neoštećene naplatke.
 • Moto gume mora montirati samo stručna osoba u ovlaštenom servisu, jer zbog nestručne montaže može doći do mehaničkog oštećenja vanjske ili unutarnje gume (zračnice).
 • Pri montaži novih moto guma OBAVEZNO zamijenite stare tubeles ventile ili zračnice novima, bez obzira na njihovu starost ili optički izgled
 • Gume za skuter punite do pritiska propisanog od strane proizvođača vozila ili moto guma
 • Provjerite pritisak skuter gumama svakih 15 dana. Ne smijete voziti s niskim pritiskom ili bez pritiska u gumi ni na najmanjim udaljenostima
 • Oprezno vozite prvih 100 do 150 km vozite i postepeno povećavajte nagib, te izbjegavajte nagla kočenja i ubrzanja

Jamstveni list ATV GUME

Jamstveni rok: 12 mjeseci

Kupi Gume d.o.o. obvezuje se da će ATV / Quad guma, koja u jamstvenom roku nepravilno funkcionira zbog greške proizvođača zamijeniti s novom gumom ili isplatiti neamortizirani dio istoga u najkraćem mogućem razumnom roku.
Jamstveni rok važi od dana kupnje odnosno isporuke ATV gume.

  ATV Guma se prima u reklamacijski postupak pod uvjetom:
 • Da za kupljenu Quad / ATV gumu postoji originalan račun
 • Da se ATV guma reklamira prije isteka jamstvenog roka od 12 mjeseci
 • Da ATV guma nije bila popravljana ili protektirana, niti je na njoj vršena bilo kakva intervencija
 • Da je minimalna dubina profila 1,6 mm do TWI (zakonski propisana minimalna dubina šare gaznog sloja

  ATV Guma se NE prima u reklamacijski postupak ako:
 • je do greške ili oštećenja došlo zbog nestručne montaže
 • ako je tlak u ATV gumama niži od navedenog za određeni ATVcikl
 • ako su oštećenja nastala zbog prometne nesreće
 • ako je prekoračena maksimalna brzina za koju je ATV guma određena, odnosno napravljena

  Savjeti korisniku:
 • Pridržavajte se naputaka o dimenziji ATV gume, ukupnim masama i opterećenju, te max. brzini vozila
 • Prilikom kupnje savjetujte se sa stručnim osobama
 • ATV gume se moraju montirati samo na odgovarajuće, čiste i neoštećene naplatke.
 • ATV gume mora montirati samo stručna osoba u ovlaštenom servisu, jer zbog nestručne montaže može doći do mehaničkog oštećenja vanjske ili unutarnje gume (zračnice).
 • Pri montaži novih ATV guma OBAVEZNO zamijenite stare tubeles ventile ili zračnice novima, bez obzira na njihovu starost ili optički izgled
 • ATV gume punite do pritiska propisanog od strane proizvođača vozila ili ATV guma
 • Provjerite pritisak u ATV gumama svakih 15 dana. Ne smijete voziti s niskim pritiskom ili bez pritiska u gumi ni na najmanjim udaljenostima
 • Oprezno vozite prvih 100 do 150 km vozite i postepeno povećavajte nagib, te izbjegavajte nagla kočenja i ubrzanja

Jamstveni list FELGE

Jamstveni rok: 1 - 5 godina (ovisno o proizvođaču i modelu felge)

Kupi Gume d.o.o. obvezuje se da će felgu, koja u jamstvenom roku nepravilno funkcionira zbog greške proizvođača zamijeniti s novom felgom ili isplatiti neamortizirani dio istoga u najkraćem mogućem razumnom roku.
Jamstveni rok važi od dana kupnje odnosno isporuke felge.

  Felga se prima u reklamacijski postupak pod uvjetom:
 • Da za kupljenu felgu postoji originalan račun
 • Da se felga reklamira prije isteka jamstvenog roka
 • Da felga nije bila popravljana, niti je na njoj vršena bilo kakva intervencija

  Felga se NE prima u reklamacijski postupak ako:
 • je do greške ili oštećenja došlo zbog nestručne montaže
 • ako su oštećenja nastala zbog prometne nesreće
 • ako je felga montirana na vozilo za koje nije predviđena
 • ako je oštećena boja odnosno vanjska površina felge zbog

Jamstvo na boju odnosno vanjski završni sloj felge se ne priznaje u slučajevima kad je felge čišćena odnosno prana sa agresivnim sredstvima na bazi kiseline, alkohola, acetona i sl.

  Savjeti korisniku:
 • Pridržavajte se naputaka o max veličini felge dopuštenoj od strane proizvođača vozila.
 • Koristite ispravan razmak rupa i et preporučen od strane proizvođača vozila ili felge
 • Prilikom kupnje savjetujte se sa stručnim osobama
 • Felge mora montirati samo stručna osoba u ovlaštenom servisu, jer zbog nestručne montaže može doći do mehaničkog oštećenja felge.
 • Pri montaži novih felga OBAVEZNO zamijenite stare tubeles ventile ili zračnice novima, bez obzira na njihovu starost ili optički izgled
 • Prije ugradnje felgi na vozilo dobro očistite glavčinu vozila od nečistoća i čađe.
 • Na felge montirajte gume ispravnih dimenzija preporučenih od strane proizvođača
 • Za ugradnju felgi na vozilo koristie vijke preporučene od strane proizvođača felgi.
 • Nakon prvih 50 do 100 km ponovno pritegnite vijke na felgama.
 • Redovito čistite Vaše felge od prljavštine, masnoća i ostalih nečistoća. Posebno tokom zime nakon vožnje u zimskim uvjetima po cestama posutima solju.
 • Prilikom čišćenja odnosno pranja felgi ne koristite nikakva agresivna sredstva na bazi kiseline, alkohola, acetona i sl. Korištenje istih može oštetiti Vaše felge

Jamstveni list ostali proizvodi (zračnice, bicikl gume ...)

Jamstveni rok: 12 mjeseci

Kupi Gume d.o.o. obvezuje se da će proizvod koji u jamstvenom roku nepravilno funkcionira zbog greške proizvođača zamijeniti s novim proizvodom ili isplatiti neamortizirani dio istoga u najkraćem mogućem razumnom roku.
Jamstveni rok važi od dana kupnje odnosno isporuke proizvoda.

  Proizvod se prima u reklamacijski postupak pod uvjetom:
 • Da za kupljeni proizvod postoji originalan račun
 • Da se proizvod reklamira prije isteka jamstvenog roka od 12 mjeseci
 • Da proizvod nije bio popravljan niti je vršena bilo kakva intervencija.
 • Da je maksimalna potrošenost proizvoda u zakonski propisanim okvirima.

  Proizvod se NE prima u reklamacijski postupak ako:
 • je do greške ili oštećenja došlo zbog nestručne montaže
 • ako nije korišten i održavan prema preporukama proizvođača
 • ako su oštećenja nastala zbog prometne nesreće

  Savjeti korisniku:
 • Pridržavajte se naputaka o korištenju proizvoda prepoučenim od strane proizvođača
 • Prilikom kupnje savjetujte se sa stručnim osobama
 • Montažu proizvoda treba vršiti samo stručna osoba u ovlaštenom servisu, jer zbog nestručne montaže može doći do mehaničkog oštećenja.

Sve gore navedeno su osnovni uvjeti za jamstvo proizvoda. Detaljna jamstva za svaki pojedini proizvod možete pronaći na web stranicama proizvođača.

Standardni informacijski obrazac za reklamaciju proizvoda u jamstvenom roku možete ispuniti ovdje